Selasa , Januari 22 2019
Home / Shio 2018 / GAMBAR SHIO 2018

GAMBAR SHIO 2018

GAMBAR SHIO 2018

 

SHIO ANJING

01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97


 

SHIO AYAM

02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

 

SHIO MONYET

02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

 

SHIO KAMBING

04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00

 

SHIO KUDA

05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

 

SHIO ULAR

06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

 

SHIO NAGA

07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

 

SHIO KELINCI

08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

SHIO HARIMAU

09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

 

SHIO KERBAU

10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

 

SHIO TIKUS

11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

 

SHIO BABI

12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

error: copy paste = pencuri